کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد  1355 مشهد، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشر شده:
«شب ستاره و گیسو»، «گوش ماهی لب‌ریز» و ...