کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد خرداد 1357

دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد ساکن در اصفهان -شاهین شهر