کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۹، تهران.

مجموعه های منتشر شده:

"پرنده پنهان"، "سه گانه خاورمیانه" و ...