کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

سمت: سردبیر

 

تولد ۱۳۵۶ تهران

سوابق:

ورود به دنیای حرفه‌ای شعر و روزنامه‌نگاری از اوایل دهه 80

نقد ادبیات و سینما در نشریات و تدریس داستان‌نویسی و نقد و روزنامه‌نگاری در موسسات مختلف

داوری در رویدادهای ادبی مختلف همچون جایزه شعر نیما، جایزه کتاب سال شعر جوان و ...