کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1359، فرخشهر. 
مجموعه‌های منتشرشده: «ترانه‌ی ماهی‌ها»،
«غروب پا به ماه»، «اقلیماه» و...