کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۱، بندرعباس.
مجموعه‌ی منتشر شده: «ماسک‌های بلوطی»