کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۳، بندرگناوه.
مجموعه‌ی منتشر‌شده:
«دختری که آفتاب را با خودش می برد»