کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۵، تهران.

مجموعه های منتشرشده: «باد به دنبال خودش می گردد»، «زیبایی ات غمگینم می کند»