کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

 امتولد 1360، کرج. مجموعه‌ی منتشر شده:
«نوکِ زبان»