کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1351، قزوین.
مجموعه‌های منتشرشده: «حوالی مرزهای جهان»، «دوشنبه‌های شاعری»، «این سرزمین آمین ندارد» و ...