کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

بهنام مومنی شاعر و متولد ١٣٧٠ در زرین شهر اصفهان است. او تحصل کرده  مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار از دانشگاه خلیج‌فارس و ساکن بوشهراست. بهنام مومنی لندان در گفت وگویی به کارنامه شعری اش به مقام دوم جایزه شعر خبرنگاران در بخش شاعران بدون کتاب در سال ۱۳۹۵، مقام اول جایزه ملی شعر زاگرس، یاسوج، ۱۳۹۶، مقام دوم جایزه کتاب سال غزل در بخش شاعران بدون کتاب، ۱۳۹۷ و مقام اول جایزه شعر جنوب کشور جایزه جم  اشاره کرده است.