کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1348، گچساران.
مجموعه‌ی منتشر‌شده:
 «‌حالا مثل خودم هستم، دلقک با شبکلاه شکلاتی»