کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1348، رفسنجان. مجموعه‌های منتشر‌شده: «تقویم برگ‌های خزان»، «گنجشک ناتمام» و...