کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1342، کوچصفهان. مجموعه‌های منتشر شده:
«شب‌های شعر چشم‌های تو»،
«دزدها غریبه نیستند»، «دارکوبیسم» و...