کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1353، همدان (ساکن کرج). مجموعه‌های منتشر‌شده: «مرمت خواب‌های کوتاه»، «پروانه‌ای از متن خارج می‌شود» و...