کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ١٣٤٧، تهران.
 مجموعه‌های منتشر شده: «روزشمار جنون»
«دوازده بچه‌ای كه نداشتم»