کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1356، کهگیلویه و بویراحمد. مجموعه‌های منتشر شده: 
«عکس ناتمام»، «معشوقه‌های من»، «اکنون پیکره‌ای از  اخگر»  و...