کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۱ تهران، ساکن سمنان.

مجموعه ی منتشرشده: «شکل هندسی تو»