کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۸، تهران.
مجموعه‌های منتشر شده: «از پشت عینک من»
اسکیس‌های عاشقانه» و ...