کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۶، مشهد.

مجموعه های منتشرشده: «تُ»، «کافه های بیتو» و...