کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

سمت: مشاور سردبیر

متولد ۱۳۶۳ بابل

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی مهندسی برق، گرایش مخابرات

کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی، گرایش نگارش و ویرایش

 

سوابق:
عضو تحریریه‌ی انتشارات ققنوس (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶)
مدیر مسئول انتشارات خوانه