کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۸، کاشان، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشرشده:«قرار نشد»، «حوت» و...