کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1356، تهران.
مجموعه‌های منتشر شده: «۶۸ثانیه به اجرای این اُپرا مانده است»،
«صدای ارّه می‌آید»، «دایره» ،«ضربان» و...