کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

سمت: مشاور سردبیر

متولد ۱۳۶۸
کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه تهران 
کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه تهران 
کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهران

تالیف: 
روایت تورانی شاهنامه، ۱۳۹۰ 
مدخل شعر معاصر فارسی، ۱۳۹۶
حماسه‌ی گلبول‌های سفید ۱۳۹۶ (مجوز نگرفت)
‏(shahriarkhosravi.com)