کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد  ۱۳۵۵، مشهد. مجموعه‌‌های منتشرشده: 
«یکی این‌همه گل را از دستم بگیرد»، «کادوی غمگین»