کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۴۹، تهران.
مجموعه‌ی منتشر‌شده: «صبح روز بعد، کازابلانکا»