کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد دی‌ماه 1353 ، کرمانشاه.

مجموعه‌های منتشر شده: 
"هزار سال نمک زیر  پلک‌های  من است"، "دست نوشته‌های یک  سنگ"، "سلام خواهر باران"، "در این بیابان اتفاق تازه ای نیست"، "خه‌و" (مجموعه شعر کردی)و "خان: (مجموعه رباعی کردی)

داور و دبیر علمی چندین جشنواره مختلف