کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۳۷، بیرجند.
مجموعه‌های منتشر شده: «سرود باران»، «شیار شامگاه»، «بادام تلخ» و...