کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1348، سنندج.  مجموعه‌ها‌ی منتشر‌شده: «کسی از شنبه‌هایمان عکس نمی‌گیرد» و...