کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1337، اردبیل (ساکن اهواز). 
مجموعه‌های منتشرشده: «ذکر خواب‏‌های بلوط»، 
«شاعر مرگ خویش می‏‌داند»، «لمعات خون» و..