بخوانید

Reading

بشنوید

Listening

ببینید

Watching

گرد بود زمین

ناهید عرجونی

گرد بود زمین

ناهید عرجونی

خندق گلوگاه

پری‌ناز سعیدی

با چتری سیاه

حامد رحمتی

دریا 

حسین نجاری

دریا 

حسین نجاری

از آن قرمز

خسرو نوربخش

از آن قرمز

خسرو نوربخش

از آن قرمز

خسرو نوربخش

اندوه

عاطفه رنگ‌آمیز‌طوسی

اندوه

عاطفه رنگ‌آمیز‌طوسی

شانه‌های مرا زمین زده‌اند

عاطفه رنگ‌آمیز‌طوسی

 هنوز گرم بود

زهرا گریزپا

 هنوز گرم بود

زهرا گریزپا

خودت باش

غزاله زرین‌زاده

در چشمانش

حسن مؤذن‌زاده

در چشمانش

حسن مؤذن‌زاده

مهمانم کن

حسن مؤذن‌زاده

شكل پيراهن خيسی

بنفشه انصاری

در تکلمِ نور

امیر‌تیمور زحمتکش

یک کلمه در آستینم بود

امیر‌تیمور زحمتکش

صدای تو

امیر‌تیمور زحمتکش

فلز مرده

محمدباقر کلاهی اهری

مسدود

محمدباقر کلاهی اهری

وسط چارراه

محمدباقر کلاهی اهری

زنی در آیینه

محمدرضا داداشی آذر

زنی در آیینه

محمدرضا داداشی آذر

فاقد‌ استحکام لازم!

آنوشا نیک‌سرشت

انداخته‌ای

امیرحسین مصلی

انداخته‌ای

امیرحسین مصلی

فال

سیده شیدا آیت اللهی

فال

سیده شیدا آیت اللهی

آغوش می‌گشاید

کریم رجب‌زاده

دریا را به دوش گرفته

کریم رجب‌زاده

نگران نباشید 

کریم رجب‌زاده

جناب سرو

کریم رجب‌زاده

رقصی به قلبی

قارن سوادکوهی

رقصی به قلبی

قارن سوادکوهی

سگرمه‌های اندوه

قارن سوادکوهی

دیالوگ

مهرداد فلاح

دیالوگ

مهرداد فلاح

ساکنم در حصار اندوهت

سیدمحمد‌رضا طباطبایی

أینَ عمار نفْسِ امّاره

سیدمحمد‌رضا طباطبایی